«

»

Lis
30
2011

Zpráva o projednání návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Úbislavice

Návrh na pořízení změny č.1 naleznete zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2011/11/zprava-o-projednani-navrhu-zadani-zmeny-c-1-uzemniho-planu-ubislavice/