Měsíční archiv: Květen 2012

Kvě
28
2012

Záměr výpůjčky nemovitosti

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/zamer-vypujcky-nemovitosti/

Kvě
24
2012

Třídění plastů a tetrapaků

Třídění plastů a tetrapaků Pytlový sběr Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit podle místních podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších obcích, ale i ve větších městech. Pytlový sběr tříděného odpadu zajistí vyšší míru vytřídění a zároveň lepší čistotu tříděných surovin …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/trideni-plastu-a-tetrapaku/

Kvě
22
2012

Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva obce ze dne 8.11.2010

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/jednaci-rad-zastupitelstva-2/

Kvě
20
2012

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečeníprovádění zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená podle ust. § 63 osdt. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění mezi Městem Nová Paka a Obcí Úbislavice ze dne 14.3.2012.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/verejnopravni-smlouva/

Kvě
16
2012

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb. za rok 2011 Miloš Urban

Čestné prohlášení Urban zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/cestne-prohlaseni-dle-zakona-1592006-sb-za-rok-2011-milos-urban/

Kvě
16
2012

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb. za rok 2011 – Milan Samler

Čestné prohlášení Samler zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/cestne-prohlaseni-dle-zakona-1592006-sb-za-rok-2011-milan-samler/

Kvě
16
2012

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 – svazek obcí Novopacko

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 – Novopacko

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/zprava-o-vysledku-hospodareni-za-rok-2011-svazek-obci-novopacko/

Kvě
16
2012

Závěrečný účet za rok 2011 svazků obcí Novopacko

Závěrečný účet Novopacka naleznete zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/zaverecny-ucet-za-rok-2011-svazku-obci-novopacko/

Kvě
15
2012

Smlouva s firmou Nadoz s.r.o.

Smlouva o dílo s firmou Nadoz s.r.o. – naleznete zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/665/

Kvě
14
2012

Výsledky okrskové soutěže hasičských sborů podkumburských obcí 12.5.2012

V sobotu dne 12. května 2012 se opět sešli hasiči podkumburských obcí na hřišti v Úbislavicích, aby zápolili v požárním sportu – v požárním útoku a ve štafetě. Předpovědi počasí již tradičně prorokovali zimu a déšť. Dopoledne tomu tak opravdu po nočním přechodu studené fronty bylo. Na vlastní soutěž se ale počasí umoudřilo a pro sportovní zápolení bylo tak …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/vysledky-okrskove-souteze-hasicskych-sboru-podkumburskych-obci-12-5-2012/

Starší příspěvky «