Měsíční archiv: Červen 2012

Čvn
27
2012

Mapa obce

Mapa obce Úbislavice

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/mapa/

Čvn
27
2012

Naše obce z ptačí perspektivy

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/nase-obce-z-ptaci-perspektivy/

Čvn
27
2012

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o vydání Změny č.1 územního plánu Úbislavice

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/opatreni-obecne-povahy/

Čvn
27
2012

Veřejná vyhláška – Oznámení o Změně č.1 ÚP Úbislavice

    Městský úřad Nová Paka, Odbor kancelář úřadu, oddělení rozvoje jako úřad územního plánování příslušný dle § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, (dále jen „stavební zákon“) oznamuje veřejnou vyhláškou podle …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zmene-c-1-up-ubislavice/

Čvn
18
2012

Sousedské posezení důchodců v hospůdce U Kostela v Úbislavicích

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/sousedske-posezeni-duchodcu-v-hospudce-u-kostela-v-ubislavicich/

Čvn
18
2012

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku – mapa, část PK 474

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/zamer-prodeje-pozemku-2/

Čvn
06
2012

Programy zasedání zastupitelstva obce r. 2012 – 2014

Program zasedání zastupitelstva obce 22.2.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 2.4.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 13.6.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 23.7.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 24.10.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 3.12.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 19.12.2012 Program zasedání zastupitelstva obce 6.3.2013 Program zasedání zastupitelstva obce 5.6.2013 Program zasedání zastupitelstva obce 9.9.2013 Program zasedání zastupitelstva obce 16.10.2013 Program …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/zasedani-zastupitelstva-obce-8/

Čvn
06
2012

Finanční výbor – zápis č.2/2012

Zápis z finančního výboru ze dne 4.6.2012 Fin.výbor – zápis č.2 2012 – ZDE

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/financni-vybor-zapis-c-22012/