Měsíční archiv: Prosinec 2012

Pro
28
2012

Informace o cenách vodného v naší obci

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín upravuje příkazem ředitele ceny za dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod od 1.1.2013.  Cena vodného od 1.1.2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/informace-o-cenach-vodneho-v-nasi-obci/

Pro
20
2012

Schválený rozpočet obce Úbislavice na rok 2013

Rozpočet na rok 2013  naleznete zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/schvaleny-rozpocet-obce-ubislavice-na-rok-2013/

Pro
19
2012

Pronájem prodejny smíšeného zboží v Úbislavicích

K 31.12.2012 ohlásil ukončení nájemní smlouvy na provozování prodejny potravin v Úbislavicích stávající nájemce. Obec Úbislavice zveřejňuje v této souvislosti záměr pronajmutí této provozovny na další období od 1.1.2013.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/pronajem-prodejny-smiseneho-zbozi-v-ubislavicich/

Pro
07
2012

Přání k vánočním svátkům

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám nejen svým  jménem, ale i jménem celého obecního zastupitelstva popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromečkem našli to, co si přáli. A když se s vánočními svátky pomalu blížíme i k oslavám Nového roku, dovolte mi, abych Vám …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/prani-k-vanocnim-svatkum/

Pro
05
2012

Obecně závazné vyhlášky obce roku 2012

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením číslo 175 a 176 nové obecně závazné vyhlášky obce: Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích Tyto vyhlášky nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/nove-obecne-zavazne-vyhlasky-obce/

Pro
05
2012

Turnaj v šipkách v Hospůdce u kostela

  1.12.2012 se konal letos již poslední turnaj v šipkách v místní hospůdce U Kostela v Úbislavicích.Turnaje se zúčastnilo tentokrát jen 10 hráčů,ale o to větší byla sranda a dobrá nálada vládla nade vše.   1. místo za ženy obsadila  Líba Drapáková 2. místo obsadila  Hana Vágenknechtová 3. místo obsadila  Lenka  Glosová   1. místo …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/turnaj-v-sipkach-v-hospudce-u-kostela-2/

Pro
04
2012

Informace o výzvě k předkládání žádostí o dotaci pro drobné podniky

Místní akční skupina MAS Brána do Českého ráje, o.s. vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektů. V této výzvě budou přijímány projekty naplňující podnikatelské fiche: zemědělství, cestovní ruch a nezemědělské podnikání. Fiche, podmínky dotace, formulář  žádosti a ostatní přílohy jsou zveřejněny na stránkách MAS: www.masbcr.cz  (v záložce výzvy MAS/ 7.výzva) nebo je možné zájemcům zaslat materiály …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-pro-drobne-podniky/

Pro
04
2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/navrh-rozpoctu-na-rok-2012/