«

»

Pro
05
2012

Obecně závazné vyhlášky obce roku 2012

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením číslo 175 a 176 nové obecně závazné vyhlášky obce:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích

Tyto vyhlášky nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/nove-obecne-zavazne-vyhlasky-obce/