Měsíční archiv: Říjen 2013

Říj
27
2013

Výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Obci Úbislavice

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR 2013 v Obci Úbislavice  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/vysledky-voleb-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-v-obci-ubislavice/

Říj
17
2013

Záměr obce Úbislavice směna pozemků s Lesy ČR s.p.

Záměr směny pozemků s Lesy ČR

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/zamer-obce-ubislavice-smena-pozemku-s-lesy-cr-s-p/

Říj
17
2013

Záměr obce Úbislavice o pronajmutí bytových prostor

Záměr pronájmu obecního bytu č.p.53 – 17.10.2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/zamer-obce-ubislavice-o-pronajmuti-bytovych-prostor/

Říj
17
2013

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2013 O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo dne 16.10.2013 svým usnesením číslo 226 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1-2013 ze dne 16.10.2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-ubislavice-c-12013-o-mistnich-poplatcich/