«

»

Říj
17
2013

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2013 O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo dne 16.10.2013 svým usnesením číslo 226 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1-2013 ze dne 16.10.2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-ubislavice-c-12013-o-mistnich-poplatcich/