«

»

Říj
01
2014

Právní stav po vydání Změny č. 2 Územního plánu Úbislavice – 12.9.2014

Změna č. 2 Územního plánu Úbislavice byla vydána formou opatření obecné povahy, zpracovaného a projednaného v souladu s ustanovením stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu. Jeho vydání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Úbislavice číslo 294 dne 27.08.2014 a nabylo účinnosti 12.9.2014.

Opatření obecné povahy Úbislavice – změna č. 2

Textová část k veřejnému projednání – změna  č. 2

Výkres základního členění území – návrh k veřejnému projednání

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – návrh k veřejnému projednání

Koordinační výkres – návrh k veřejnému projednání

Hlavní výkres – návrh k veřejnému projednání

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2014/10/pravni-stav-po-vydani-zmeny-c-2-uzemniho-planu-ubislavice-12-9-2014/