Měsíční archiv: Březen 2015

Bře
11
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ze dne 17.4.2003. a Dodatek č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.1.2015.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/03/verejnopravni-smlouva-3/