Měsíční archiv: Březen 2015

Bře
11
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ze dne 17.4.2003. a Dodatek č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.1.2015.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/03/verejnopravni-smlouva-3/

Bře
10
2015

Pár základních dat o SDH Úbislavice

Sbor dobrovolných hasičů Úbislavice byl založen před 119. lety dne 12. ledna roku 1896. Po celá ta dlouhá léta nepřerušil svou činnost. Přežil úpadek mnohých sborů za světových válek i za doby „budování socialismu“. Bylo to proto, že měl vždy ve svém středu členy, kteří nelitovali obětovat své soukromí, dokázali ostatní nadchnout a vždy získat …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/03/par-zakladnich-dat-o-sdh-ubislavice/