Měsíční archiv: Duben 2015

Dub
29
2015

Okrsková soutěž hasičů 9. května 2015

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/04/okrskova-soutez-hasicu-9-kvetna-2015/

Dub
17
2015

1.MÁJ

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/04/1-maj/

Dub
08
2015

Nabídka odborné služby v oblasti údržby zeleně a správy lesa

Nabídka odborné služby v oblasti údržby zeleně a správy lesa

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/04/nabidka-odborne-sluzby-v-oblasti-udrzby-zelene-a-spravy-lesa/

Dub
01
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnostina úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřená v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněním mezi Městem Nová Paka a Obcí Úbislavice dne 11.3.2015.  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/04/verejnopravni-smlouva-2/