Měsíční archiv: Prosinec 2015

Pro
23
2015

Novoroční turnaj ve stolní tenise

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/novorocni-turnaj-ve-stolni-tenise/

Pro
22
2015

Rozpočet Obce Úbislavice na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 naleznete zde

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/rozpocet-obce-ubislavice-na-rok-2016/

Pro
22
2015

Veřejná vyhláška – zrušení zákazu odběru vod.

Veřejná vyhláška – zrušení zákazu odběru vod

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/verejna-vyhlaska-zruseni-zakazu-odberu-vod/

Pro
22
2015

Veřejná vyhláška o provedení a umístění stavby Rekonstrukce vedení NN Zboží

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění a provedení stavby Zboží

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/verejna-vyhlaska-o-provedeni-a-umisteni-stavby-rekonstrukce-vedeni-nn-zbozi/

Pro
22
2015

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2015 – odpady

Zastupitelstvo obce Úbislavice svým usnesením č. 115 ze dne 21.12.2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Úbislavice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyhlášení. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-ubislavice-c-12015-odpady/

Pro
10
2015

Přání k vánočním svátkům

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem celého zastupitelstva, ale i jménem svým popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našli to, co si přáli. A když se s vánočními svátky pomalu blížíme i k oslavám Nového roku, rád bych Vám touto cestou …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/prani-k-vanocnim-svatkum-2/

Pro
03
2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/navrh-rozpoctu-na-rok-2016/