«

»

Lis
06
2017

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška

Platnost od 7:15am do Wednesday November 22nd, 2017

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2017/11/verejna-vyhlaska-doruceni-navrhu-aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje/