«

»

Led
01
2018

Tříkrálová sbírka 2018

Vážení spoluobčané,

Jako každý rok patří jeho začátek Tříkrálové sbírce, která je organizována Charitou České republiky. Hlavním účelem je pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, osamoceným matkám s dětmi, atd.

TKS 2018

Letos sbírka podporuje provoz nízkoprahových klubů Exit, Relax a Pohoda v Jičíně, Nové Pace a Hořicích, provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum SASanka a aktivity Dobrovolnického centra. V neposlední řadě bude také část vybraných financí využita na krizový fond pomoci lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi.

V našich obcích Vás navštíví koledníci v sobotu dne 6.1.2018, připomenou tradici Vánoc a potěší Vás známou koledou. Vedoucí skupinky se prokáže platnou průkazkou Oblastní charity (její číslo je shodné s číslem zapečetěné pokladničky) a občanským průkazem.

Jménem Charity ČR Vám děkujeme za každou podporu.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/01/trikralova-sbirka-2018/