«

»

Bře
01
2018

Pár základních dat o SDH Úbislavice

Sbor dobrovolných hasičů Úbislavice byl založen před 122. lety dne 12. ledna roku 1896.

Po celá ta dlouhá léta nepřerušil svou činnost. Přežil úpadek mnohých sborů za světových válek i za doby „budování socialismu“. Bylo to proto, že měl vždy ve svém středu členy, kteří nelitovali obětovat své soukromí, dokázali ostatní nadchnout a vždy získat nové mladé členy, kteří činnost sboru opět pozdvihli. Prostí členové sboru vždy pro sbor žili a byli ochotni věnovat na jeho činnost  i část z toho mála, co sami měli. Sbor vždy plnil účel, ke kterému byl ustaven. Úbislavští hasiči zasahovali mnohokráte i mimo území obce. Starali se rovněž o kulturní činnost v obci. Tento odkaz zachycený ve dvou kronikách sboru zavazuje současnou generaci.

Své sídlo má sbor v hasičské zbrojnici postavené před 48. lety. Ve zbrojnici jsou v přízemí dvě garáže a v poschodí se nachází společenská místnost. V roce 2009 dostala zbrojnice díky investici obecního úřadu spojené se získanou dotací z programu obnovy venkova „nový kabát“. Vyměněna byla okna, rekonstruovala se střecha a ochranný nátěr dostala i fasáda. Na jaře roku 2013 jsme získali z Nové Paky starší vozidlo Škoda 706 CAS 25, jenž bylo zařazeno do výzbroje jednotky hasičského sboru. V průběhu prázdnin a podzimních měsíců téhož roku byla provedena svépomocí za finanční spoluúčasti obce Úbislavice rekonstrukce společenské místnosti a dále drobné stavební úpravy v garážích spojené s umístěním hasičského vozu. V letech 2016 – 2017 probíhala postupná generální oprava vozidla CAS a v garáži bylo zbudováno sociální zařízení a šatna pro členy jednotky. Dalšími drobnými úpravami prošla i společenská místnost.

Sbor má ve své výzbroji činnou původní hasičskou koňskou stříkačku z roku 1895, používanou dnes již jen pro slavnostní příležitosti. Ve schopnosti uhasit požár však může směle soutěžit s mnohem mladšími stroji. Dále sbor stále vlastní i první motorovou stříkačku firmy Ebrt, která byla zakoupena v roce 1937. Tato však není v provozu.

Současnou technikou určenou k zásahu je cisterna Š 706 CAS 25 a dva přívěsy vybavené stroji PS 12 (jeden SDH a jeden Jednotky SDH).  Dále další jednorázová hasební technika.

 

 Sbor dobrovolných hasičů Úbislavice čítal k 1.1.2018 celkem 52 členů, z toho 40 mužů, 8 žen a čtyři děti.

Po doplňovacích volbách je od roku 2017 výbor sboru 10 členný v tomto obsazení:

starosta:                       Tauchman Josef  ml.

velitel:                          Knap Josef st.

jednatel:                       Brádle Jiří

pokladník:                     Bajer Jaromír

preventista:                   Zajíc Josef

členové výboru:              Samler Milan st.

Čáslavský Jan – strojník

Typlt Milan – strojník

Vít Radek

Samler Milan ml.

Nejstarším členem sboru je br. Adolf Sacher, který v letošním roce oslaví již 80.-té narozeniny. 75. let v únoru 2018 oslavil br. Vlastimil Samler. 73. let oslaví v září 2018 br. Zdeněk Vít st., 71. let letos na Silvestra br. Jiří Brádle a 27.dubna t.r. přibude další sedmdesátník br.  Josef Zajíc. Všem přejeme do dalších let stálé zdraví a děkujeme za dosavadní dlouholetou činnost u sboru.

Naopak nejmladším letos přijatým „dospělým“ členem je nyní patnáctiletý Tomáš Typlt.

Nejdéle činným členem sboru byl br. Josef Knap, cestář z Úbislavic a děda nynějšího velitele Josefa Knapa, jenž byl členem sboru pro nás neuvěřitelných a již pravděpodobně nikdy nenapodobitelných  78 let.

Současný věkový průměr členů sboru je okolo 45 let.

Více o historii a činnosti sboru najdete v přehledu: „Od roku 1896 po dnešní časy“ a ve „Fotogalerii“

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/03/par-zakladnich-dat-o-sdh-ubislavice/