Měsíční archiv: Červenec 2018

Čvc
25
2018

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

Rozhodnutí hejtmana

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/07/rozhodnuti-hejtmana-kralovehradeckeho-kraje/

Čvc
02
2018

Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce

Záměr prodeje pozemku

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/07/zamer-prodeje-pozemku-ve-vlastnictvi-obce-11/

Čvc
01
2018

Závěrečný účet za rok 2017, výkazy za rok 2017, zpráva o výsledku hospodaření, inventarizační zpráva

Závěrečný účet Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření Výkaz zisku 12/2017 Rozvaha 12/2017 Příloha 12/2017 Inventarizační zpráva  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/07/zaverecny-ucet-za-rok-2017-vykazy-za-rok-2017-zprava-vysledku-hospodareni-inventarizacni-zprava/

Čvc
01
2018

Zápis z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis zastupitelstvo obce dne 27.6.2018

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/07/zapis-26-verejneho-zasedani-zastupitelstva-obce/