Denní archiv: 3.10.2018

Říj
03
2018

Aktualizované údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou dostatečně označeni v katastru nemovitostí.

Údaje o nedostatečně označených vlastníků v KN Úbislavice-1

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/10/aktualizovane-udaje-nemovitostech-jejichz-vlastnici-nejsou-dostatecne-oznaceni-katastru-nemovitosti/

Říj
03
2018

Pozvánka na závěrečné jednání KPÚ v k.ú. Úbislavice

Pozvánka na závěrečné jednání Platnost od 8:56am do Thursday October 18th, 2018

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/10/pozvanka-zaverecne-jednani-kpu-k-u-ubislavice/