Měsíční archiv: Květen 2020

Kvě
28
2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Fin2019 Příloha Rozvaha Výkaz zisků Návrh ZÚ 200601-návrhzu2019 Inventarizační zpráva

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2020/05/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2019/

Kvě
22
2020

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2020/05/verejna-vyhlaska-oznameni/

Kvě
20
2020

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtový doklad č.2

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2020/05/rozpoctove-opatreni-c-2-3/

Kvě
20
2020

Návrh Závěrečného účtu DSO Novopacko za rok 2019

Návrh závěrečného účtu DSO Novopacko

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2020/05/navrh-zaverecneho-uctu-dso-novopacko-za-rok-2019/

Kvě
13
2020

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 6.6.2020

Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o pořádají dne 6.6.2020 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Přijímány budou tyto složky odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál ), barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky, pesticidy, baterie, akumulátory, články a zářivky. Vše musí být řádně …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2020/05/sber-nebezpecnych-slozek-komunalniho-odpadu-v-sobotu-6-6-2020/