«

»

Kvě
28
2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Fin2019

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisků

Návrh ZÚ 200601-návrhzu2019

Inventarizační zpráva

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2020/05/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2019/