Archiv kategorie: Smlouvy

Pro
27
2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Veřejnoprávní smlouva

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2017/12/verejnopravni-smlouva-poskytnuti-dotace-rozpoctu-obce/

Pro
21
2016

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Úbislavice a TJ Sokol Úbislavice

verejnopravni-smlouva-sokol

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2016/12/verejnopravni-smlouva-mezi-obci-ubislavice-a-tj-sokol-ubislavice/

Říj
14
2016

Veřejnoprávní smlouva mezi svazkem Novopacko a BK Nová Paka

verejnopravni-smlouva Novopacko – Bk Nová Paka

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2016/10/verejnopravni-smlouva-mezi-svazkem-novopacko-a-bk-nova-paka/

Zář
21
2016

Smlouva o dílo – rekonstrukce veřejného osvětlení Zboží

Smlouva o dílo č. 869 uzavřená dle § 2586 zák. č. 89-2012 Sb. ze dne 21.9.2016

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2016/09/smlouva-o-dilo-rekonstrukce-verejneho-osvetleni-zbozi/

Čvc
04
2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu svazku obcí

Veřejnoprávní smlouva nezi Svazkem obcí NOVOPACKO, IČ: 75126001, se sídlem Dukelské ná.39, Nová Paka  a   TJ Bruslařský klub Nová Paka, IČ: 47474335, se sídlem Havlova 1795, Nová Paka o poskytnutí dotace. Veřejnoprávní smlouva_TJ BK Nová Paka  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2016/07/verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-z-rozpoctu-svazku-obci/

Led
22
2016

Veřejnoprávní smlouva Sokol Úbislavice

Veřejnoprávní smlouva Sokol

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2016/01/verejnopravni-smlouva-sokol-ubislavice/

Srp
03
2015

Kupní smlouva uzavřená podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouva

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/08/kupni-smlouva-uzavrena-podle-%c2%a72079-a-nasl-zakona-c-892012-sb/

Kvě
11
2015

Smlouva o zabezpečení odběru nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu

Smlouva č. 20242430 o zabezpečení obsluhy sběrných míst pro odběr nebezpečných složek komunálního odpadu a nebezpečného odpadu uzavřená mezi Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a Obcí Úbislavice dne 30.4.2015.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/05/smlouva-o-zabezpeceni-odberu-nebezpecnych-slozek-komunalniho-odpadu-a-objemneho-odpadu/

Dub
01
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnostina úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřená v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněním mezi Městem Nová Paka a Obcí Úbislavice dne 11.3.2015.  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/04/verejnopravni-smlouva-2/

Bře
11
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ze dne 17.4.2003. a Dodatek č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.1.2015.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/03/verejnopravni-smlouva-3/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky