Archiv kategorie: Smlouvy

Srp
03
2015

Kupní smlouva uzavřená podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouva

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/08/kupni-smlouva-uzavrena-podle-%c2%a72079-a-nasl-zakona-c-892012-sb/

Kvě
11
2015

Smlouva o zabezpečení odběru nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu

Smlouva č. 20242430 o zabezpečení obsluhy sběrných míst pro odběr nebezpečných složek komunálního odpadu a nebezpečného odpadu uzavřená mezi Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a Obcí Úbislavice dne 30.4.2015.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/05/smlouva-o-zabezpeceni-odberu-nebezpecnych-slozek-komunalniho-odpadu-a-objemneho-odpadu/

Dub
01
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnostina úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřená v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněním mezi Městem Nová Paka a Obcí Úbislavice dne 11.3.2015.  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/04/verejnopravni-smlouva-2/

Bře
11
2015

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ze dne 17.4.2003. a Dodatek č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.1.2015.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/03/verejnopravni-smlouva-3/

Kvě
20
2012

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečeníprovádění zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená podle ust. § 63 osdt. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění mezi Městem Nová Paka a Obcí Úbislavice ze dne 14.3.2012.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/05/verejnopravni-smlouva/

» Novější příspěvky