Archiv kategorie: Územní plán

Pro
19
2018

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu Úbislavice včetně zadání Změny č.4 ÚP Úbislavice schválená zastupitelstvem obce dne 17.12.2018 pod č.usnesení 36.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/12/zprava-o-uplatnovani-uzemniho-planu/

Zář
12
2018

Veřejná vyhláška o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Úbislavice

Veřejná vyhláška

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2018/09/verejna-vyhlaska-projednani-navrhu-zpravy-uplatnovani-uzemniho-planu-ubislavice/

Čvc
20
2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Úbislavice

Zpráva o uplatňování ÚP

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/07/zprava-o-uplatnovani-uzemniho-planu-ubislavice/

Kvě
15
2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚBISLAVICE

vyhláška ke zprávě o uplatňování ÚP Úbislavice a k zadání Změny č.3 ÚP Úbislavice  Vyvěšeno: 15.5.2015 Sejmuto: 16.6.2015

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/05/verejna-vyhlaska-o-projednani-navrhu-zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-ubislavice/

Říj
01
2014

Právní stav po vydání Změny č. 2 Územního plánu Úbislavice – 12.9.2014

Změna č. 2 Územního plánu Úbislavice byla vydána formou opatření obecné povahy, zpracovaného a projednaného v souladu s ustanovením stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu. Jeho vydání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Úbislavice číslo 294 dne 27.08.2014 a nabylo účinnosti 12.9.2014. Opatření obecné povahy Úbislavice – změna č. 2 Textová část k veřejnému …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2014/10/pravni-stav-po-vydani-zmeny-c-2-uzemniho-planu-ubislavice-12-9-2014/

Srp
28
2014

Veřejná vyhláška – Změna č.2 Územního plánu Úbislavice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.8.2014 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č.2 Územního plánu Úbislavice. Vzhledem k rozsahu Změny č. 2 Územního plánu Úbislavice je toto opatření zveřejněno Veřejnou vyhláškou. Změna č. 2 ÚP Úbislavice je po dobu 15 dnů od zveřejnění k dispozici  k nahlédnutí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2014/08/verejna-vyhlaska-zmena-c-2-uzemniho-planu-ubislavice/

Zář
04
2013

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Úbislavice

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Úbislavice

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/09/navrh-zadani-zmeny-uzemniho-planu-obce-ubislavice-c-2/

Říj
01
2012

Územní plán Obce Úbislavice – právní stav po vydání změny č.1 (srpen 2012)

ÚP Úbislavice_- právní stav_srpen 2012 – textová část Hlavní_výkres Koordinační_výkres Výkres záborů_ZPF Výkres základního členění  

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/10/uzemni-plan-obce-ubislavice-pravni-stav-po-vydani-zmeny-c-1-srpen-2012/

Čvn
27
2012

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o vydání Změny č.1 územního plánu Úbislavice

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/opatreni-obecne-povahy/

Čvn
27
2012

Veřejná vyhláška – Oznámení o Změně č.1 ÚP Úbislavice

    Městský úřad Nová Paka, Odbor kancelář úřadu, oddělení rozvoje jako úřad územního plánování příslušný dle § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, (dále jen „stavební zákon“) oznamuje veřejnou vyhláškou podle …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/06/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zmene-c-1-up-ubislavice/

Starší příspěvky «