Archiv kategorie: Vyhlášky a místní poplatky

Dub
25
2016

Veřejná vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2016

Veřejná vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2016

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2016/04/verejna-vyhlaska-k-dani-z-nemovitosti-na-rok-2016/

Pro
22
2015

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2015 – odpady

Zastupitelstvo obce Úbislavice svým usnesením č. 115 ze dne 21.12.2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Úbislavice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyhlášení. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2015/12/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-ubislavice-c-12015-odpady/

Říj
17
2013

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2013 O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo dne 16.10.2013 svým usnesením číslo 226 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1-2013 ze dne 16.10.2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-ubislavice-c-12013-o-mistnich-poplatcich/

Pro
05
2012

Obecně závazné vyhlášky obce roku 2012

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením číslo 175 a 176 nové obecně závazné vyhlášky obce: Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích Tyto vyhlášky nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/nove-obecne-zavazne-vyhlasky-obce/

» Novější příspěvky