Archiv kategorie: Vyhlášky a místní poplatky

Říj
17
2013

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2013 O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo dne 16.10.2013 svým usnesením číslo 226 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1-2013 ze dne 16.10.2013

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2013/10/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-ubislavice-c-12013-o-mistnich-poplatcich/

Pro
05
2012

Obecně závazné vyhlášky obce roku 2012

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením číslo 175 a 176 nové obecně závazné vyhlášky obce: Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích Tyto vyhlášky nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Permanent link to this article: http://www.ubislavice.cz/2012/12/nove-obecne-zavazne-vyhlasky-obce/

» Novější příspěvky