Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Před 7 lety poprvé vyrazili do ulic v Nové Pace tříkráloví koledníci na nelehkou pouť. Chtěli vyprosit malé dary pro lidi, ktaří pomoc potřebují, ale také popřát šťastný a požehnaný nový rok.

V letošním roce měli koledníci velmi obtížnou cestu Novou Pakou, Starou Pakou, Úbislavicemi, Zbožím, Stavem, Brdem a Krsmolí. Sužoval je mráz, husté sněžení, silný vítr. Nicméně jejich poslání bylo pro ně a vedoucí tak silnou motivací, že je nic neodradilo a statečně koledovali po celý druhý lednový víkend. Patří jim za to veliký dík!

A patří také Vám, milí Novopačtí, Staropačtí, Úbislavičtí, Stavští, Brdští a Krsmolští! Vaše štědrost předčila veškerá očekávání. Navzdory stále zmiňované a obávané krizi byly vaše dary vyšší o celých 12. 564 Kč oproti minulému roku. Jelikož se k nám tentokrát připojili i z Úbislavic, celkové navýšení je o 23. 501 Kč.

Obnos, který se vybral z velké části poputuje na přestavbu koupelny zdravotně postižené Judity Kábrtové. Další část se rozdělí mezi humanitární účely a na provoz nízkoprahového klubu v Jičíně.

Za všechny, kterým tato letošní sbírka má pomoci při jejich pozemském putování, velmi děkujeme!!!

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010

 

Nová Paka                              77 714,00 Kč

Úbislavice, Stav, Zboží            10 937,00 Kč

Stará Paka                              24 901,00 Kč

———————————————-

celkem                                   113 552,00 Kč

 

 

                                                                       Jana Tauchmanová a Josef Knap ml.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku