Česká Proseč

Jak je patrno již ze jména, vznikla tato osada na místě vysekaného lesa a byla připojena k Úbislavicím. Česká Proseč byla do roku 1869 samostatnou obcí teprve později byla připojena k Úbislavicím. V této době měla 149 obyvatel..

Roku 1920 čítala 20 domů se 107 obyvateli. V současné době má obyvatel 12.

Na západním okraji České Proseče stojí zděná kaplička s lipami. Stáří lip se odhaduje na 350 resp. na 120 let. Kaplička má obdélníkový vnitřní prostor uzavřený dřevěnými vyřezávanými dveřmi. Uvnitř je sousoší Piety, které znázorňuje Pannu Marii, držící na klíně Krista sejmutého z kříže.

Původ kapličky nelze zjistit, ale stáří se odhaduje na 350 let. Tato je majetkem obce a je řádně udržována.

Na cestě do Nové Paky, jak je uvedeno v soupise soch úbislavické farnosti z r. 1836, stojí po levé ruce sloup z kamene, dva sáhy vysoký, s postavou sv. Veroniky. Památka byla opravena v r. 1876 a v r. 1913. V roce 1953 byl sloup poražen kládami. Sošku z vnitřku převzal ONV, zakázal však znovupostavení sloupu. Prosečtí občané sice žádali Státní památkový úřad, aby se zasadil o obnovení sloupu, ale liknavostí tohoto úřadu v Praze celá věc usnula a snaha českoprosečských zůstala bez výsledku. Dřevěná soška sv. Veroniky se nyní nachází v Podkrkonošském muzeu v Nové Pace a kolem roku 1980 byla restaurována.

Uprostřed vesnice stojí sousoší sv. Trojice, které spočívá na tříbokém podstavci. Znázorňuje Boha Otce sedícího, vedle něho Syna, který v pravé ruce drží kříž a nad nimi se vznáší Duch Svatý v podobě holubice. Na pravém sloupku je jméno sochaře J.Říha Stav.

V blízkosti sousoší se nalézá dřevěná zvonička s kuželovou stříškou. Do této byl slavnostně umístěn nový zvonek, který byl nově odlit a u příležitosti 80. výročí založení sboru dobrovolných hasičů vysvěcen Mons. Karlem Otčenáškem v červenci r. 2005.

Česká Proseč má společně se Štěpanicemi činný sbor dobrovolných hasičů.

 

Česká Proseč
Štítek vytvořen: