Informace o zavedení elektronických občanských průkazů

V souvislosti s novou právní úpravou dojde od 1.1.2012 k vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem (e-OP),tedy obdobně jako je tomu již dosud při vydávání cestovních dokladů.

 V rámci  přípravy nové technologie v systému  dojde  na všech pracovištích OP a CD k několika technologickým odstávkám.

Odstávka pro agendu e-pasů bude v termínu od 17.11.2011 (státní svátek) – 18.11.2011,přičemž 18.11.2011 nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné elektronické předání biometrického pasu občanovi.

Další nezbytná technologická odstávka  systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-OP do provozu proběhne od 23.12.2011 – 1.1.2012.

 Upozorňujeme, že  o vydání současného typu OP se strojově čitelnými údaji bude možno požádat nejpozději do 14.12.2011 – a to v případě, bude-li žádost podána u úřadu v místě trvalého pobytu žadatele.

Bude-li  žádost podána u jiného úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, je možné tak učinit  nejpozději do 30.11.2011

 CESTOVNÍ DOKLADY

 Odstávka systému bude mít vliv také i na zpracování žádostí o vydání e-pasů,proto upozorňujeme, že poslední termín pro ukončení nabírání žádostí e-pasů a odeslání do výroby je 19.12.2011.

Do stejného data 19.12.2011 je možné na úřadě příslušného pro vydání e-pasu podat žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu.

Do již vydaných cestovních dokladů (typ Blesk i e-pas) je možné zapsat titul do 31.12.2011

Od 1.1.2012 se tituly do CD zapisovat nebudou!!

Odstávka systému cestovních dokladů s biometrickými prvky se netýká vydávání cestovních pasů – typu BLESK.

 V souvislosti s výše uvedeným si dovolujeme požádat občany,aby si ověřili platnost svých OP. Pokud platnost jejich OP bude končit v prosinci nebo v prvních měsících roku 2012,doporučujeme požádat o výměnu takového dokladu ještě letos a to nejpozději do 14.12.2011.

Dosud platné občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby vyznačené na tomto dokladu a není třeba žádat o jejich výměnu.

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 493760113 nebo 493760117                                                 

správní odbor MěÚ Nová Paka

Informace o zavedení elektronických občanských průkazů