Štěpanice

Osada Štěpanice se nalézá na západ od Nové Paky, pod hradem Kumburk. Tento byl původně strážní tvrzí založené při obchodní stezce ve 13. století. Osudy hradu i panství ovlivňovaly po celá staletí život obcí, které náležely do jeho poddanství. První písemná zmínka o osadě Štěpanice pochází z roku 1542. Štěpanice byly původně osadou obce Zboží, od roku 1961 patří pod obec Úbislavice. Statistiky z roku 1921 uvádějí, že v této době žilo ve Štěpanicích 81 obyvatel. V roce připojení pod Úbislavice zde bydlelo 40 osob,  současném čase má tato obec obyvatel 13.

Z památek stojí za zmínku socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí uprostřed osady při obecní cestě. Na podstavci je vytesán letopočet 1753. Zakladatel a rovněž i sochař nejsou známi. Štěpanice jsou v současnosti vyhledávány hlavně v letním období a to kvůli rybníku, který se zde nachází. Je hojně využíván jak domácími chalupáři a chataři, ale i lidmi z blízkého okolí.

Štěpanice mají sbor dobrovolných hasičů, který byl kolem roku 1975 spojen s Českou Prosečí a nyní tento sbor vykazuje dobrou činnost.

 

Štěpanice
Štítek vytvořen: