Vánoční koncert v kostele v Úbislavicích – semilský sbor Jizerka

Dne 2.12.2011 se uskutečnil v Kostele Narození Panny Marie v Úbislavicích vánoční koncert dětského a mládežnického pěveckého sboru Jizerka ze Semil.

V tomto čase to bylo příjemné rozptýlení od předvánočního shonu a denních starostí, což bylo přítomnými přijato s kladným ohlasem. Částka, která byla vybrána na dobrovolném vstupném byla předána panu faráři Mgr. Kalitovi. Ten přislíbil, že bude celá použita na zdejší farnost.

Pořadatelé děkují všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě a samotném průběhu vánočního koncertu, zejména OÚ v Úbislavicích a ženám, které připravily malé pohoštění  pro účinkující. Přejeme všem hezké Svátky vánoční a doufáme, že se při dalších akcích znovu všichni sejdeme. Za pořadatele Brádle Jiří a Sacherová Vlasta.

Vánoční koncert v kostele v Úbislavicích – semilský sbor Jizerka
Štítek vytvořen: