Obec získala dotace z Programu rozvoje venkova ČR a Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Obec získala dotace z Programu rozvoje venkova ČR a Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

 

 

Obec Úbislavice požádala na podzim roku 2011 o přidělení dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR a Místní akční skupiny Brána do Českého ráje, o.s. na projekt

Oprava komunikací,

oprava zdí a výsadba okrasných dřevin na hřbitově

a nákup křovinořezu

  Naše žádost byla úspěšná a dne 19.4.2012 byla na Státním zemědělském intervenčním fondu v Hradci Králové podepsána dohoda o poskytnutí zmíněné dotace. Akce bude probíhat po výběru zhotovitele vzešlého z výběrového řízení po zbytek roku 2012 a případně na jaře roku následujícího.

 

 

Dále obec získala dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavení na akci „Výměna oken a dveří na budově obecního úřadu – st. parcela 3, k. ú. Úbislavice“. Předpokládané náklady akce činí 502.831,- Kč a získaná dotace činí 47,3 %, tedy 238.000,- Kč. Akce bude provedena do 30.11.2012.

Obec získala dotace z Programu rozvoje venkova ČR a Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje