Třídění plastů a tetrapaků

Třídění plastů a tetrapaků

Pytlový sběr

Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit podle místních podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších obcích, ale i ve větších městech.

Pytlový sběr tříděného odpadu zajistí vyšší míru vytřídění a zároveň lepší čistotu tříděných surovin a pro menší obce je lacinější, než klasický sběr kontejnerový. Z tohoto důvodu také naše obec přistupuje k tomuto způsobu třídění. Jelikož obec doplácí finanční prostředky na odpady ve výši téměř 200 000 Kč ročně, snažíme se o to, abychom nemuseli zvyšovat poplatky nebo daňovou sazbu tak, jak se tomu děje jinde.

V případě, že se tento způsob neosvědčí a občané více třídit nebudou, budeme nuceni změnit od příštího roku výši poplatku za odpady.

 

Žlutý pytel – ostatní plasty

Folie a plastové obaly  (sáčky, taška apod.), vypláchnuté kelímky (od jogurtů, protlaků, paštik apod.) včetně víček, obaly od kosmetiky apod.

Nelze ukládat plasty silně znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji – toto je nebezpečný odpad.

 

Oranžový pytel – tetrapaky

Krabice od mléka, smetany,vína, džusů apod.

Sběr bude zahájen 1. května 2012

V praxi to znamená, že lidé budou tříděné odpady (v tomto případě směsný plast a tetrapak) ukládat doma do pytlů odlišených barvou a popisem a po naplnění je uloží do drátěných klecí na sběrných místech.

 

Pytle na tříděný odpad si můžete prozatím  zdarma vyzvednout na obecním úřadě.

Mimo úřední hodiny též u Petra Vágenknechta (Hospoda U kostela )

nebo u Miloše Urbana, Štěpanice čp. 8

Ivy Brendlové, Zboží čp. 8

Třídění plastů a tetrapaků
Štítek vytvořen: