Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 – svazek obcí Novopacko