Třídění odpadů

 

Vážení spoluobčané, majitelé rekreačních chalup a chat.

Z důvodu neskutečného nepořádku v okolí sběrných nádob na odpad hlavně v obci Stav, apelujeme na Vás opět se žádostí o zkvalitnění třídění a ukládaní odpadů.

 

Je to jednoduché:

  • Za každý plast vhozený do černého kontejneru zaplatíme!
  • Za každý plast uložený do žlutého pytle a umístěný do drátěné klece dostaneme zaplaceno dvakrát, za vytříděný plast a za méně směsného odpadu.
  • Za každý papír vhozený do černého kontejneru zaplatíme!
  • Za každý papír uložený do modrého kontejneru dostaneme zaplaceno dvakrát, za vytříděný papír a za méně směsného odpadu.
  • Za každý tetrapak (krabice od mléka, smetany, vína, džusů apod.) vhozený do černého kontejneru zaplatíme!
  • .Za každý tetrapak uložený do oranžového pytle a umístěný do drátěné klece dostaneme zaplaceno dvakrát, za vytříděný tetrapak a za méně směsného odpadu.

Pokud neklesne objem nejdražšího odpadu, tedy toho umístěného do černé popelnice, budeme nuceni v příštím roce zvýšit poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Zvýšení bude proporcionální dle Vaší spolupráce v třídění odpadů.

Žluté a oranžové pytle obdržíte zdarma u p. Františka Pavlíčka, Stav 18,

v hospodě U kostela v Úbislavicích nebo přímo na obecním úřadě v Úbislavicích.

Třídění odpadů
Štítek vytvořen: