Onámení o konání voleb

O Z NÁ M E N Í

 

o  době   a  místě  konání  voleb

 

 

Starosta Obce Úbislavice podle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Oznamuje

 

  1. Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční dne 12.10.2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 13.10.2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  1. Místo  konání  voleb

a) volební  okrsek č. 1

–  volební  místnost  umístěna na Obecním úřadě v Úbislavicích

pro  voliče  bydlící v Úbislavicích, České Proseči a  Štěpanicích.

b) volební  okrsek č.2

– volební  místnost  umístěna v knihovně na Stavě

pro voliče  bydlící na Stavě a osadě U kostelíka.

c) volební  okrsek č.3

– volební  místnost umístěna v knihovně ve Zboží

pro voliče bydlící ve Zboží a na Chloumku.

 

  1. Voliči  bude umožněno hlasování poté, kdy  prokáže  svou  totožnost a státní občanství České republiky / platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním  pasem České republiky /.

 

  1. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb  hlasovací lístky. V případě neobdržení volebních lístků na adresu trvalého bydliště, obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

 

 

 

V Úbislavicích  25.9.2012                       Miloš Urban- starosta

Onámení o konání voleb