Slavnost svěcení zvoničky v Úbislavicích

Vážení spoluobčané, rodáci a přátelé

V sobotu dne 15.9.2012 se za účasti vzácných hostů, hejtmana Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France a Jeho Excellence Monsignora Josefa Kajneka, pomocného biskupa a generálního vikáře královéhradecké diecéze, konalo v Úbislavicích slavnostní vysvěcení znovuobnovené zvoničky u místní prodejny. Spolu se zvonkem zvoničky požehnal Mons. Josef Kajnek i zrestaurovaným sochám Svatého Kříže a Panny Marie. Slavnostní akt byl organizován u příležitosti dvousetletého výročí od vztyčení obou soch a prvotní zvoničky. Torzo původní zvoničky bylo strženo v roce 1955.

Sochy byly zrestaurovány restaurátorem panem Jindřichem Benešem z Nové Paky. Ostatní se stalo dílem nadšení místních hasičů a dalších obyvatel obce. Všem, kteří různou měrou přispěli, patří velké poděkování. Zvláštní poděkování patří iniciátorovi a duši celé akce Josefovi Knapovi ml., který se podílel na novém zvonku návrhem a výrobou forem na reliéfy Panny Marie a znaku obce Úbislavice, které posloužily k odlití a jeho výzdobě. Na zvonek byl vyryt nápis, jenž se nacházel i na předchozím zvonu „Ke cti Rodičky Boží od občanů Oubislavických roku 1920“.  Zvonek samotný zhotovila zvonařská dílna paní Leticie Vránové-Dytrychové z Brodku u Přerova.  Obnova a údržba památek, které nás spojují s našimi předky, je jednak projevem úcty k naší historii a jednak také utužuje současný život v obci a hrdost na místo, kde žijeme.

Vlastní slavnost započala po uvítání s možností občerstvení posvícenskými koláči napečenými místními hospodyňkami, projevy starosty obce pana Miloše Urbana, starosty sboru dobrovolných hasičů pana Josefa Tauchmana a zdravicí hejtmana pana Lubomíra France. Poté přiblížil bohatou, i když ne vždy šťastnou historii obce pan Vítězslav Boukal. Pak již následoval vlastní akt požehnání obnovené zvoničce a zrestaurované soše Sv. Kříže panem biskupem Josefem Kajnekem. Následovalo vynešení a zavěšení zvonku do zvoničky. Do nitra zvoničky byl uschován současný denní tisk, peníze, fotografie a pohledy obce a písemný vzkaz budoucím generacím. Cti prvního zazvonění se dostalo nejstaršímu členovi sboru dobrovolných hasičů v Úbislavicích panu Josefu Hrabovi. Poté se za zvuku českých písniček vydal slavnostní průvod ke druhé z restaurovaných soch, soše zasvěcené Panně Marii. Zde opět krátce promluvil pan biskup a poté i této soše požehnal. Průvod se poté vydal na místní hřiště a cestou byla ještě položena kytice růží k pomníku padlých v I. sv. válce. Na hřišti následovalo do večerních hodin sousedské posvícenské posezení za doprovodu hudby a možnosti bohatého občerstvení. Přízeň hojného počtu místních i přespolních neodradilo ani méně přívětivé počasí.

Poděkování patří sponzorům celé akce: Agrochovu a.s. Stará Paka, Kamenolom Javorka – Ing. František Žoček, firmě NADOZ s.r.o. Kumburský Újezd a firmě Ladislav Boch – zámečnictví, kovovýroba ve Zboží.

Akci Vám přiblíží několik fotografií. Bohatě o svěcení úbislavické zvoničky také referuje regionální tisk, Jičínský deník na www.jicinsky.denik.cz/zvonek

Všem, kteří se o přípravu a zdárný průběh akce zasloužili, ještě jednou děkuje

Sbor dobrovolných hasičů Úbislavice a Obecní úřad Úbislavice.

 

Slavnost svěcení zvoničky v Úbislavicích
Štítek vytvořen: