Akce „Výměna oken a dveří na budově Obecního úřadu v Úbislavicích, st. parcela 3, k.ú. Úbislavice“

 Tento projekt „Výměna oken a dveří na budově obecního úřadu – st. parcel 3, k. ú. Úbislavice“ byl vybudován za podpory Královehradeckého kraje prostřednictvím Krajského programu rozvoje venkova, dotační titul 1, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Akce „Výměna oken a dveří na budově Obecního úřadu v Úbislavicích, st. parcela 3, k.ú. Úbislavice“