Úprava odbočky na Stav z I/16 ve směru od Jičína

Po několikaletém snažení obce i jednotlivých občanů o zvýšení bezpečnosti při odbočování na Stav ze silnice I. třídy Jičín – Nová Paka ve směru od Jičína je nyní zpracovávána projektová dokumentace pro stavbu:

Úprava křižovatky I/16 x III/28412; Levý odbočovací pruh ve směru III/28412

Stavebníkem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Konečně se tedy pravděpodobně dočkáme provedení rozumné úpravy této křižovatky a tím i možnosti bezpečnějšího odbočení na Stav. V rámci přípravy dokumentace byla zpracována i studie pro ověření možnosti vytvoření funkčního odbočovacího pruhu bez dalších stavebních nákladů, viz. situace návrhu v příloze.

Zdůvodnění studie – citujeme z dokumentace:
Silnice I/16 je, v místě levého odbočení na obec Stav III/28 412, v rozporu s ČSN 736102 vyznačena bez dopravního značení pro levé odbočení. Jedná se o rozjezdový úsek stoupacího pruhu. V místě odbočení je vnitřní pruh využíván jako rychlostní a současně jako levý odbočovací. Absencí dopravního značení vzniká nebezpečná kolizní situace. Z mapy dopravních nehod (JDVM) zde byly zjištěny minimálně dvě závažné dopravní nehody. Předmětem této studie je prověření vyznačení levého odbočovacího pruhu
v ploše stávající vozovky bez nutnosti stavebních úprav. Cílem je zvýšit bezpečnost odbočení ze silnice I/16 na obec Stav.

Koodinační situace odbočka Stav

Úprava odbočky na Stav z I/16 ve směru od Jičína