Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané, bratři a sestry.

Tři Králové nám jsou symbolem člověčí vlastnosti jít za vyššími cíli a hodnotami. Obětovali dlouhý čas i cestu, avšak odměny pozemské se jim nejspíše nedostalo. Věděli ale, že cíl je vyšší, přesahující věky. Stejně jako oni, máme dnes možnost projevit svou solidaritu skrze již tradiční Tříkrálovou sbírku.  Ta se v našich obcích uskuteční  tuto sobotu 5.1.2013. Letošní sbírka vybírá finanční prostředky na projekty Farní charity Studenec. Konkrétně na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty, část půjde na zahraniční činnost, tentokrát stavbu vodárny v Indi. Nutno také varovat před falešnými koledníky. Je to spíše výsadou měst, ale opatrnosti není nikdy dost. Koledníci musí jít v doprovodu osoby starší 15 let, mající průkaz a zapečetěnou kasičku.

Za vaše dary a vlídná přijetí dopředu děkujeme!       Josef Knap ml.

Tříkrálová sbírka