Volba prezidenta republiky II. kolo

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal v prvním kole prezidentské volby potřebný počet hlasů ke zvolení, bude se konat druhé kolo.  

Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volit mohou občané ČR, kterým bude alespoň v druhý den volby (v sobotu 26. ledna) nejméně 18 let.

Pro druhé kolo volby lze požádat o voličský průkaz. Žádost se podává v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky do pátku 18. ledna 2013.

Osobně lze požádat o voličský průkaz do středy 23. ledna 2013.

Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.

Umístění volebních místností v Úbislavicích, Stavu a Zboží zůstává stejné jako při prvním kole volby prezidenta republiky.

Volba prezidenta republiky II. kolo