Výsledky tříkrálové sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky

Úbislavice, Zboží, Stav, Štěpanice, Česká Proseč : 9 325 Kč (23,5 Kč na obyvatele, lepší byla jen Levínská Olešnice 33,5 Kč)      Celkem celá farnost : 98 578 Kč

Vážení spoluobčané, na předešlou prosbu navážu poděkováním. Děkuji nejen za finanční dary, ale především dobrým a nanejvýš spolehlivým koledníkům.  Občas slýchám od starších postěžování si na zkaženost mládeže a dětí. Proto navzdory pesimistům říkám, že u nás je stále dost dětí a mladých, kteří jdou bez odměny, v zimě a často v nepříznivém počasí vyprosit pomoc pro druhé. Jmenovitě to jsou Tomáš a Milan Samlerovi, Tomáš Typlt, (Zboží, Štěpanice)Fanda Nosek, Patrik Hejtman, Matěj Zajíc, (Úbislavice, Česká Proseč) a Magda a Kája Zlámalovy, Natálie a Amálka Plíškovy (Stav, část Úbislavic). Další poděkování patří OÚ Úbislavice za každoroční podporu, p. Lindě Podzimkové a páteru Mgr. Pavlu Kalitovi za organizaci Tříkrálové sbírky u nás ve farnosti.

Přeji mnoho dobrého v letošním roce. Josef Knap  ml.

Výsledky tříkrálové sbírky