Oznámení o zahájení řízení o KPÚ

Státní pozemkový úřad, pobočka Jičín jako věcně a místně příslušný správní orgán dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiněmu zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) zahajuje v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Úbislavice, Stav, Zboží a Česká Proseč. O termínu konání úvodního jednání ( § 7 zákona ), na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou účastníci řízení vyrozuměni písemně.

Oznámení o zahájení řízení o KPÚ