Čestné prohlášení dle zákona 159 / 2006 Sb. za rok 2012