Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Úbislavice