Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Vážení spoluobčané, obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami, s.r.o opět pořádá sběr nebezpečného odpadu v sobotu 7. června 2014. Přijímány budou tyto druhyodpadů: léky všeho druhu, chemikálie – označené!, zbytky barev, akumulátory, oleje i filtry, televizory, ledničky, zářivky.

Zboží u zbrojnice 10.45 – 10.55, Úbislavice u kostela – 11.00 – 11.10, Úbislavice u prodejny – 11.15 – 11.25, Stav hospoda – 11.30 – 11.40

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu