Tříděný odpad

Vážení spoluobčané, apelujeme na Váš zdravý rozum při třídění odpadů. Žluté pytle jsou pouze na plasty. Již několikrát jsme byli upozorněni na skutečnost, že si lidé pletou plast se směsným odpadem. Obsah těchto pytlů je dále ručně tříděn a již došlo ke zranění pracovnice vinou nějakého darebáka, který do plastu přidal mimo jiné i několik konzerv. Pakliže nedojde ke zlepšení, nebude nám tento odpad firmou odebírán a budeme nuceni se vrátit k vyšší ceně za placení odpadů.  Dále upozorňujeme na povinnost uhradit platbu za svoz komunálního odpadu do konce měsíce dubna, dle platné vyhlášky o odpadech.

Tříděný odpad