Okrašlovací spolek Stav dokončil svůj první dotační projekt financovaný z prostředků Evropské unie.

logo mas

Okrašlovací spolek Stav zahájil přípravu letošní sezony nákupem nezbytného vybavení pro pořádání společenských akcí. Do majetku spolku byl pořízen velkokapacitní stan o rozměrech 6 x 12 m, 10 ks zahradního posezení, 2 ks zahradního topidla, aparatura na ozvučení včetně bezdrátového mikrofonu, dataprojektor a elektrocentrála. Navíc byl v prostorách u stavského dětského hřiště umístěn nový zahradní domek pro skladovací potřeby. Veškeré vybavení bylo nakoupeno díky vstřícnému přístupu obce Úbislavice a především díky získaným dotačním prostředkům z Programu rozvoje venkova ČR, prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje, o.s. Celkové náklady na pořízení vybavení dosáhly 122.513 Kč. Z toho dotační prostředky EU jsou ve výši 102.900 Kč (84% celkových nákladů). Zakoupené vybavení bude používáno výhradně na pořádání stávajících a nově plánovaných společenských akcí na území obce Úbislavice, a bude k tomuto účelu také bezplatně zapůjčováno obci Úbislavice. Zapůjčování vybavení bude mít na starosti předseda spolku, František Pavlíček.

Okrašlovací spolek Stav dokončil svůj první dotační projekt financovaný z prostředků Evropské unie.