Jak se v naši obci třídí – netřídí odpad

Vážení,
normálnímu člověku stačí vychodit první stupeň obecné školy k tomu, aby si přečetl cedulku na kontejneru, na které stojí: „PLASTOVÉ LÁHVE OD NÁPOJŮ – ostatní plasty NE“. Ten, kdo u hasičárny v Úbislavicích naplnil kontejner těmito „petkami“ patrně nezvládl ani ten první stupeň obecné a nebo nebyl Čech.
Bohužel toto není ojedinělý případ, toto se neustále opakuje. Mnohdy najdete v černé popelnici pro směsný odpad pár kroků od zvonu na sklo, popelnice na papír, či již zmíněné žluté popelnice na PET lahve plný pytel pivních lahví nebo PET lahví či naházené krabice. V minulém týdnu byly také u hasičárny čerstvě vyvezené černé popelnice na směsný odpad „poctivě“ vyplněny ostříhanými tůjkami. Nedávno se pracovnice třídičky pořezala rozbitým sklem umístěným v našich žlutých pytlích pro plasty. To vše nechápu a nerozumím tomu.
Apeluji na všechny rozumné a soudné spoluobčany, i na ty, kteří „třídí“ tak, jak je popsáno výše: Každý vyvezený kontejner na směsný odpad plný trávy, skla, plastů a papíru musíme zaplatit. Každý vyvezený kontejner tříděného odpadu, v kterém je vše, jen ne to, co tam patří, vede k tomu, že od nás tento odpad svozová společnost přestane odebírat.
Doufám,že k tomu nedojde, ale kdybychom pak byli z tohoto důvodu nuceni zdražit poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu, věřím tomu, že tito „třídiči“ budou první, kteří se budou obce ptát, jak je toto vůbec možné a že vlastně oni ani žádné odpady neprodukují.
Milan Samler                                                 Kontejner na PET lahve
Jak se v naši obci třídí – netřídí odpad