Veřejná vyhláška – Změna č.2 Územního plánu Úbislavice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.8.2014 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č.2 Územního plánu Úbislavice.

Vzhledem k rozsahu Změny č. 2 Územního plánu Úbislavice je toto opatření zveřejněno Veřejnou vyhláškou. Změna č. 2 ÚP Úbislavice je po dobu 15 dnů od zveřejnění k dispozici  k nahlédnutí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se toto opatření oznamuje.

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA – Změna č.2 Územního plánu Úbislavice

Veřejná vyhláška – Změna č.2 Územního plánu Úbislavice
Štítek vytvořen: