Komunální odpad – třídění

Vážení přátelé,

poslední dobou nám opět vznikají problémy se tříděním komunálního odpadu. Sběrné nádoby jsou přeplněné veškerým druhem odpadů, které lze bez problému umístit do nádob na sklo, papír nebo pytlů na plasty. Jelikož si někteří pletou komunální odpad s dalšími druhy odpadů o které se musí ale postarat sami, jako stavební odpad, nebezpečný odpad atd. připomínáme definici, která určuje, že komunální odpad je složka, která zůstává po vytřídění využitelných a nebezpečných složek objemného odpadu. Je nehospodárné vkládat do klecí poloprázdné pytle a je velice hloupé vkládat do těchto odpad, který sem nepatří. Rovněž je nepochopitelné a velice sobecké odložit odpad, který není zahrnut do komunálního, vedle kontejneru. I toto musí za vás někdo uklidit! Komunální služby odvezou pouze to, co je vloženo do kontejneru! Odpad, který ponecháte na zemi někdo musí uklidit nebo odvést. Zamyslete se každý sám, zda děláte vše pro to, aby poplatky za svoz komunálního odpadu zůstaly na stejné úrovni. Existuje i možnost, jako to udělaly některé obce v okolí, navýšit daň z nemovitosti tak, aby tato veškeré náklady odpadového hospodářství pokryla. Toto opatření je ale pro některé občany diskriminující a proto se snažíme o udržení stávajícího systému ve svozu odpadů. Apelujeme proto tímto na Vás občany, chataře a chalupáře, dodržujte zavedená pravidla v oblasti odpadů.

 

Děkujeme OÚ Úbislavice

IMG_0421

               

Komunální odpad – třídění