Smlouva o odběru nebezpečného a objemného odpadu

Vážení spoluobčané, informujeme Vás o uzavřené smlouvě mezi obcí Úbislavice a firmou Marius Pedersen, a.s. o zabezpečení sběrných míst pro odběr nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu. Tyto komodity mohou vozit na třídičku odpadu do Nové Paky fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a fyzické osoby, které vlastní stavbu na území obce Úbislavice určenou nebo sloužící k inviduální rekreaci.

Objemný odpad je od obyvatel odebírán zdarma ( 200 kg/rok )Do limitů nespadá stavební a demoliční odpad a střešní krytina. Dále firma zabezpečuje odstranění nebezpečného odpadu, jako jsou: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje a tuky, kyseliny, akumulátory, elektroodpad vč. zářivek v neporušeném stavu apod.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA NOVÁ PAKA

 

Marius Pedersen a.s., provozovna Přibyslavská 124, 509 01 Nová Paka, tel. 493 723 095

 

Pondělí            6, 00 – 14, 30 hod

Úterý               6, 00 –  14, 30 hod

Středa              6, 00 –  17, 00 hod

Čtvrtek            6, 00 –  14, 30 hod

Pátek               6, 00 –  17, 00 hod

Sobota             9, 00 –  12, 00 hod

 

Sobotní provoz mimo zimní měsíce.

Smlouva o odběru nebezpečného a objemného odpadu