Smlouva o zabezpečení odběru nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu