Zadávací řízení na projekt Zavedení svozu bioodpadu

 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení:

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka.

Předmět veřejné zakázky: dodávky.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení.

Název projektu: Zavedení svozu bioodpadu

Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/15.27580

 

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávacích podmínek:

Zadavatel uveřejní Výzvu, která obsahuje zároveň zadávací dokumentaci, včetně všech příloh, na profilu zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

 

Adresa profilu zadavatele: http://ubislavice.profilzadavatele.cz/

Zadávací řízení na projekt Zavedení svozu bioodpadu