Kupní smlouva uzavřená podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.